Kurzy naplánované na rok 2015

7. 3. -  8. 3. 2015  Čeladná – Prosper Ranch Čeladná

Kurz zaměřený na práci ze země i práci ze sedla.
http://www.prosper-ranch.cz/

Přihlásit se na kurz

21.3. - 22.3.2015  Kostelany – Ranch Kostelany

Kurz zaměřený na práci ze země i práci ze sedla.
http://www.kostelany.cz/

Přihlásit se na kurz

28. 3. - 29. 3. 2015 Rudná u Prahy – Jezdecká stáj Arcos

Kurz zaměřený na práci ze země i práci ze sedla.
http://www.jsarcos.cz/

Přihlásit se na kurz

Co vám přinese účast na mých kurzech?

  • zlepšení vztahu s vaším koněm nebo vyřešení případných problémů, které máte
  • pochopení jak koně naučit věci, které od něj chcete
  • pochopení jak ho odnaučit věci, které od něj nechcete
  • osvojení si postupu výcviku koně

Jak kurzy probíhají?

Na všech kurzech ať už budeme pracovat ze země nebo pod sedlem se sejdeme ráno po 8 hodině, kdy bych od vás rád slyšel na čem byste chtěli  s vaším koníkem na kurzu pracovat a co zlepšit, případně zda s ním máte nějaké problémy.

Předpokládám, že kolem 9 hodiny bychom začali s tréninky. Při práci ze země pracuji s každým samostatně. Nejprve se podívám, jak jste zvyklí s koníkem pracovat, abych si udělal představu o tom, jak váš vztah s koněm funguje.

Společně se pak zaměříme na věci, které vy chcete nejvíce zlepšit a navrhnu vám způsob jak s vaším koněm pracovat, abyste zlepšení co nejrychleji dosáhli.

Vždy, když s koněm chcete odstranit nějaký problém nebo cokoli zlepšit, je třeba přesně vědět co dělat, jaký to má smysl a proč danou věc dělat právě takhle. Proto se budu snažit každému co nejsrozumitelněji vysvětlit jak konkrétně pracovat s jeho koněm a taky proč si myslím, že by s ním měl pracovat právě takhle.

Během práce s každým koněm budu kromě vysvětlení  proč s tímto koněm zlepšujete momentálně právě to a to, odpovídat i na dotazy, které se budou týkat toho, co se právě snažíme zlepšit nebo naučit.

Můj cíl je, aby z kurzu každý odjížděl s tím, že cítí pokrok, který on a jeho kůň udělali a že ví na čem a jak se svým koněm v budoucnu pracovat.

Přesný časový harmonogram nemám, nedokážu přesně odhadnout, jak dlouho bude práce s každým koněm trvat. Obvykle s každým pracuji kolem 40 minut dopoledne i odpoledne, abyste měli možnost si nové věci co nejvíce zažít.  Ve zbývajícím čase máte možnost sledovat tréninky ostatních účastníků na podobném nebo jiném stupni výcviku. Rád vám zodpovím všechny dotazy, které budete mít jak při práci s vaším koněm, tak k tréninku ostatních účastníků.

Při  práci ze sedla je program obdobný, s tím rozdílem, že s účastníky pracuji obvykle po dvojicích  a delší dobu.

Mým cílem je, abyste nejen dosáhli zlepšení na kurzu, ale abyste byli schopni se s vaším koněm zlepšovat  i další dny a týdny po návratu z kurzu. Řeknu vám, na čem si myslím, že by bylo dobré konkrétně s vaším koněm dále pracovat, abyste toho dosáhli.
Abych se mohl každému z vás dostatečně věnovat, považuji optimální počet koní na kurzu šest.

Mé kurzy nejsou hromadný trénink, kdy všichni dělají totéž dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne.

Protože každý účastník kurzu je na trochu jiném stupni výcviku a každý kůň je jiný, pracuji s každým individuálně, aby mohl dosáhnout co největšího zlepšení, nový způsob tréninku si co nejvíce  osvojil a zažil  a mohl se svým koněm samostatně pracovat na dalším zlepšení i po návratu z mého kurzu.

Co k účasti na kurzu potřebujete

  • Chuť se zlepšit
  • Věci, které běžně používáte při práci s koněm a ježdění
  • Nezapomeňte, že k účasti na kurzu je potřeba splnit veterinární podmínky pro přesun koní. (V průkazu koně by měl mít uvedeno, že: a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu, b) kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 24 měsíců.)

Cena

Cena jednodenního kurzu pro účastníka s koněm  1 500 Kč

Cena dvoudenního kurzu pro účastníka s koněm  2 500 Kč

Cena pro diváka 500 Kč/den

Cena pro diváka 800 Kč/2dny

V ceně kurzu není zahrnuto ustájení a ubytování. Ustájení se hradí přímo provozovateli areálu.