Moje filozofie

Způsob výcviku kterému věřím

Výcvikem koně se postupně snažím dosáhnout toho, aby mne kůň chtěl poslouchat. Způsob, jak koně přesvědčit, že plnit moje přání je vždy je ta nejlepší varianta i pro něj je docela jednoduchý.

Snažím se dosáhnout toho, aby mne kůň chtěl poslouchat

Po koni chci vždy jen to, co je momentálně schopen udělat a snažím se, aby se kůň při správném provedení cítil vždy co nejlépe. Naopak špatné provedení mu znepříjemním a opakuji ho, dokud není dobré.

Snažím se, aby se kůň při správném provedení cítil vždy co nejlépe

Koně mám opravdu rád a chci, aby koně se kterými pracuji, měli rádi i mne. Dosáhnu toho tím, že si u koně získám nejen respekt, ale i jeho důvěru. Důsledně vyžaduji, aby mne kůň poslouchal, ale vždy jsem k němu spravedlivý.

U koně získám nejen respekt, ale i jeho důvěru

Nemusím se chovat a myslet jako kůň, aby mi kůň rozuměl, ale musím vědět, jak kůň myslí. Koně rozumí a jsou zvyklí na určitou sociální hierarchii. Respektují ty, co jsou v této hierarchii nad nimi a vynucují si respekt nebo ignorují ty, co jsou pod nimi. Aby mne kůň poslouchal a mohl jsem ho efektivně vůbec něco učit, potřebuji mít jeho respekt.

Nemusím se chovat a myslet jako kůň, aby mi kůň rozuměl, ale musím vědět, jak kůň myslí.

Ale aby se vedle mne kůň cítil dobře, měl pocit bezpečí a mé přání chtěl plnit, potřebuji mít i jeho důvěru. Tu získám tak, že po něm nikdy nechci věci, které není schopen splnit, nepřivádím ho do pro něj nebezpečných situacích a jsem k němu spravedlivý.