Vodění koně je jedna z důležitých, ale zároveň často hodně podceňovaných činností.

Jestliže koně vedete správně, kůň jde za vámi na povoleném vodítku, hlavu má otočenou na vás a bez vašeho neustálého upozorňování kopíruje váš pohyb. Když se rozejdete dopředu, kůň se rozejde s vámi a udržuje od vás stále stejný odstup. Když zastavíte, kůň bez jakéhokoli upozorňování zastaví také a stále od vás udržuje odstup. Pokud při chůzi zatočíte doprava nebo doleva, kůň by měl na povoleném vodítku zase bez vašeho upozorňování zatočit za vámi a hlavu mít při tom otočenou stále na vás. Když se rozejdete zepředu přímo proti koni měl by před vámi začít couvat.

Možná si teď říkáte „Proč by to měl kůň dělat zrovna takhle, já koně držím u hlavy, jdu vedle něj a taky ho vždy odvedu tam, kam chci“.

Jestliže koně vedete způsobem, který jsem popsal, tedy, že jde za vámi a udržuje od vás stále stejný odstup, tak koni dáte nějaký program, co má dělat. Řeknete mu tím, jdi stále za mnou a udržuj ode mne stále stejnou vzdálenost.

Pokud to kůň také dělá, postupně se také učí s vaším minimálním úsilím respektovat vaše přání a dělat to, co od něj chcete.

Proč by při tom kůň měl mít hlavu otočenou stále na vás? Kůň se vždy dívá ta to, co je pro něj v ten okamžik nejdůležitější. Když má hlavu otočenou na vás, tak postupně dostává do podvědomí, že jste pro něj důležití postupně je pro vás snazší přimět koně udělat to, co od něj chcete.

Jestliže koně vodíte tak, že ho držíte u hlavu, kůň jde vedle vás tak, že má hlavu před vámi, tak ho většinou také dovedete tam, kam potřebujete. Rozdíl je v tom, že pokud jde kůň před vámi, vnímá to tak, že tam dovedl on vás. Když se pak kůň něčeho lekne, vyděsí nebo někam jít nechce, začne vás úplně ignorovat a chová se jako byste tam nebyli. Vy se pak snažíte zvládnout koně hlavně silou, což je někdy obtížné, někdy neřešitelné.

Podobné to může být i když třeba vedete koně z výběhu, on ví, že už má v boxu žrádlo a vláčí vás na vodítku za sebou.

Zkrátka, pokud chcete, aby vás kůň vnímal a respektoval, musíte mu to pro něj srozumitelným způsobem říct.

Když jsem začínal jezdit také mne jako první věc naučili vodit koně špatným způsobem a dělal jsem to tak dost dlouho. Když jsem pak začal jezdit western, jedna z prvních věcí, kterou jsem se na kurzech naučil bylo, vodit koně za sebou. Nejdříve jsem měl pocit, že když nebudu držet koně nakrátko u hlavy, nebudu nad ním mít dostatečnou kontrolu. Postupně jsem pak pochopil, že je to právě naopak.

I dnes jsem často překvapen, jak moc je možné, hlavně u problematických koní, změnit jejich chování jen způsobem jakým je vodíte.