Po obsednutí je hodně věci pro koně nových. Jsou to pobídky, které mu dáváte ze sedla, to, že vás nevidí vedle sebe, a přesto by měl jít tam, kam chcete vy a ne kam chce jít on, a to, že se musí vyrovnat s vaší váhou na hřbetě. To znamená, že znovu musí získat pravidelnost a plynulost při kroku, klusu i cvalu, a vyrovnat se s tím, co se děje na jeho hřbete při zrychlení, zpomalení nebo zatočení.

Vyrovnat se s váhou jezdce na hřbete je starost koně, ale tím, jak na koni sedíte, mu to můžete buď ulehčit, nebo zkomplikovat. Na sedlo na hřbetě si kůň zvykne poměrně rychle. Pokud na koni sedíte jistě a uvolněně, měl by si připadat jako když má těžké sedlo.
Jestliže na koni sedíte jistě a nemusíte se příliš silně držet nohama, abyste na koni i v klusu a ve cvalu udrželi rovnováhu a někam nepadali, a otěže vám slouží v každém okamžiku jen k ovládání koně a ne k tomu, abyste se udrželi v sedle, když kůň třeba zrychlí, tak se s vaší váhou kůň vyrovná docela rychle. To znamená, že jeho pohyb s jezdcem nebo bez jezdce bude brzy podobný.

Když se na koni musíte občas držet nohama, abyste znovu získali nebo vylepšili vaši rovnováhu v sedle, tak to koni poměrně dost komplikujete. Jednak ho ruší to, že vaše těžiště není nad středem a těžištěm koně, což narušuje jeho plynulý a pravidelný pohyb a může ho vychylovat i do stran. Druhá věc je, že pro koně je zpočátku obtížné poznat, kdy mu dáváte pobídku, třeba ke zrychlení a kdy se „jen držíte“.

Když kůň na lonži bez jezdce kluše a cválá pravidelným, klidným tempem, měl by tak brzy klusat i cválat, když na něm jedete.

Pokud ale koně při jízdě na něm musíte často brzdit v klusu nebo ve cvalu, pak sedíte na čerstvě obsedlém koni pravděpodobně špatně.

Jestliže kůň bez jezdce kluše i cválá klidně a s jezdcem zrychluje, může to mít dva důvody.

Buď kůň jezdcův sed vnímá jako pobídku ke zrychlení. U citlivých koní to může být třeba proto, že se více držíte nohama, abyste si byli jistější v sedle.

Druhý důvod může být ten, že se kůň toho, co se děje na jeho hřbetě bojí a dělá to, co je pro koně přirozené. Chce tomu utéct.

Uvolněný a jistý sed je důležitý nejen proto, aby kůň rychle získal rovnováhu s jezdcem, ale i proto, aby se učil dobře vnímat pobídky jezdce a správně na ně reagoval.