Při výcviku koně nebo ježdění na koni budete muset určitě překonat spoustu menších obtíží. U některých koní je jich víc, u jiných méně, ale nikdy se jim nevyhnete.
Čemu je ale dobré se vyhnout a čemu se při správném postupu vyhnout můžete, jsou velké problémy. Čemu říkám velký problém?
Může to být třeba když kůň vyhazuje tak, že je pro vás obtížné se na něm udržet, opakovaně ho nedokážete chytit ve výběhu, odvést z výběhu, nebo odvést tam, kam chcete, ale i to, když vás kůň občas kousne, nebo ho v některých situacích nejste schopni zvládnout.
Těmhle situacím skoro vždy předejít jde.
Jde jim předejít proto, že velký problém nikdy nepřijde najednou. Vždy tomu předchází to, že jste koně nějakou dobu nechali dělat něco špatně, neopravovali malé chyby nebo ty malé chyby neviděli. Kůň se učí tak, že vnímá a zkouší, jak reagujete na jeho chování.
A učí se takhle jak ty dobré věci, které od něj chcete, tak i ty špatné, které nechcete. Dám vám jednoduchý příklad. Když chci koně po obsednutí rozejít nebo naklusat a on ještě nezná žádné pobídky, pobídnu ho nejdříve úplně jemně oběma holeněmi a když se nerozejde, což se po obsednutí stává docela běžně, tak pobídku každou vteřinu opakuji a zároveň trochu zesiluji. Tohle bez přestání opakuji do té doby, než se kůň rozejde, nebo udělá alespoň pár kroků dopředu. Jakmile se kůň rozejde, s pobízením okamžitě přestanu. Kůň docela rychle pochopí, že se klepání mých holení zbaví právě tím, že se rozejde a většinou se rychle naučí rozcházet už na první pobídku.
Kůň se prostě rozejde proto, že se chce zbavit klepání mých holení.
A teď podobný příklad.
Chci, aby kůň třeba naklusal nebo nacválal a on na moji pobídku holení nebo bičíkem vyhodí. Když po tom, co kůň vyhodí pobízet přestanu, tak ho vlastně učím, že když se mu nějaká pobídka nelíbí, tak se ji zbaví tak, že vyhodí. Ale vyhazování já od koně určitě nechci. Takže, když kůň vyhodí, tak pobídku opakuji po každém vyhození, dokud kůň vyhazovat nepřestane. Jakmile přestane vyhazovat a kluše nebo cválá, jak jsem od něj chtěl, pobízet zase okamžitě přestanu. Když kůň zkouší poprvé, podruhé nebo potřetí vyhodit, tak to jde skoro vždy snadno usedět a když správně reagujete, tak i rychle odstranit. Pokud to neřešíte, může se snadno stát, že se kůň naučí, že vyhazováním se zbaví toho, co se mu nelíbí, že se naučí vyhazovat tak, že už to není snadné usedět a máte docela velký problém.
Takže už víte, jak se vyhnout větším problémům?
Když budete opravovat každou malou chybu, kterou kůň udělá, vyhnete se tomu, že se z malých chyb stanou velké problémy.