Vnější otěž vede koně v oblouku nebo na kruhu

Teorie říká:
Při vedení koně na kruhu nebo oblouku vnitřní otěží otáčíte koni hlavu tak, aby ohnutí koně odpovídalo velikosti kruhu a vnější otěží vedete koně na kruhu.

Tahle teorie platí, ale určitě ne vždy, ale předtím, než řeknu, kdy podle mého názoru platí a kdy ne, by bylo dobré říct co vlastně znamená „vedení vnější otěží“.

Ve chvíli, kdy jedete na rovné linii a chcete zatočit na kruh, zkrácením vnitřní otěže a působením vnitřní holeně více vpředu a vnější holeně více vzadu ohnete koně tak, aby to odpovídalo velikosti kruhu.
Vnitřní otěž při tom udržujete napnutou a čím více posunujete obě ruce dovnitř kruhu, tím silnější pobídku k zatočení koni dáváte.

Vnější otěž pomáhá vést koně na kruhu, ne tím, že působí na udidlo, ale tím, že je přiložená na vnější stranu krku. Je to podobné, jako kdybyste na vnější stranu krku zatlačili rukou. Čím více posunete vnější ruku dovnitř kruhu, tím více vnější otěž tlačí na krk a pomáhá zatočit koně.

Takovouhle pobídku byste ale určitě neměli používat ve chvíli, kdy kůň padá po pleci dovnitř kruhu, má tendenci dělat kruh menší, nebo zatáčet víc, než jste od něj chtěli, nebo se naklání dovnitř víc, než odpovídá velikosti kruhu a rychlosti jakou jede (to je právě to padání po pleci dovnitř).

V těchto situacích byste měli koně na vámi zvolené velikosti kruhu nebo oblouku, udržovat naopak působením vnitřní otěže a samozřejmě i vnitřní holeně. Vnitřní otěží držíte hlavu koně stále otočenou dovnitř kruhu, ale tím, že obě ruce posunete více ven z kruhu, přiložíte vnitřní otěž na krk koně a koni tak vnitřní otěží a tlakem vnitřní holeně bráníte, aby kruh sám zmenšoval, padal po pleci dovnitř nebo kruh zvětšujete i když je kůň stále ohnutý na kruhu.

Vést koně vnější otěží a vlastně mu říkat zatáčej ve chvíli, kdy kruh sám zmenšuje, zkracuje oblouk, nebo padá po pleci dovnitř a vše zachraňovat mnohem větším tlakem vnitřní holeně nemá smysl a nedává to smysl ani koni. V tuto chvíli totiž tyto pobídky působí proti sobě.

Ve chvíli, kdy kůň zatáčí míň, než chcete byste měli obě ruce posunout více dovnitř kruhu, vnější otěží vést koně na menší kruh a více působit vnější holení.

Ale když kůň zmenšuje kruh, zkracuje oblouk nebo padá po pleci dovnitř byste měli stále držet hlavu otočenou dovnitř, ale obě ruce posunout více ven a tlakem vnitřní otěže a vnitřní holeně vyvádět koně na větší kruh.

Myslím, že opravdu dobře přiježděný kůň by měl jít vždy spíše mezi otěžemi. Vždy, když musíte více působit vnější nebo vnitřní otěží, znamená to opravování menší nebo větší chyby nebo neochoty koně.