Moci kdykoli, snadno a rychle zastavit koně je to, co dělá vaše ježdění bezpečnější a dává vám větší pocit jistoty. Přitom naučit koně aby vždy spolehlivě zastavil je jenom kombinace jednoduché pobídky a důslednosti. Učíte-li vašeho koně zastavovat nebo když chcete zastavování vylepšit, ve chvíli kdy jste se rozhodli zastavit plynule přitáhněte otěže směrem k vašemu břichu a přiměřeně pomalu,(nebo přiměřeně rychle), zvyšujte tlak udidla v hubě koně.

Jakmile kůň zastaví, tlak plynule povolte. Přechází-li kůň do zastavení příliš dlouho nebo zastavuje neochotně, přejděte ze zastavení plynule do couvání, pak tlak udidla opět plynule povolte a nechte koně chvíli stát v klidu na místě.

Pokud váš kůň couvat neumí, naučte ho před nácvikem zastavení nejdříve couvat. Bude-li váš kůň lépe reagovat na pobídku k couvání, bude i mnohem lépe zastavovat. Pobídku k couvání dávejte stejně jako pobídku k zastavení. Plynule přitahujte ruce směrem ke svému břichu a plynule tak zvyšujte tlak udidla v hubě koně a jakmile kůň vykročí dozadu, tlak plynule povolujte, v okamžiku kdy pohyb dozadu příliš zpomalí nebo zastaví opět plynule přitahujte atd.

Plynulost a postupné zvyšování tlaku dá koni čas uvědomit si co po něm chcete a na vaši pobídku reagovat bez toho, že by prudké škubnutí v hubě koně na něj působilo spíše jako trest, než jako pobídka. Jestliže ani s vynaložením velké síly nedokážete s koněm zacouvat nebo ho zastavit, budete pravděpodobně potřebovat zvýšit respekt vašeho koně k vám, nebo jiné udidlo. Dost možná obojí.

Učíte-li koně zastavovat, je hlavně zpočátku,kdy se snažíte koni vysvětlit co po něm vlastně chcete, vhodné zastavovat spíše ke konci výcvikové hodiny, kdy už je kůň trochu unavený a zastavovat se mu chce a po zastavení ho vždy nechat chvíli v klidu stát. Kůň tak získá pocit, že zastavit je dobré i pro něj a na vaše pobídky bude reagovat ochotněji.