Někdy potkám lidi, kteří chtějí dosáhnout toho, aby je kůň poslouchal tak, že na něj budou vždy hodní. Myslí si, že kůň jim jejich dobrotu oplatí tím, že na ně bude také hodný a bude je dobře poslouchat.

Bohužel se to ale nikdy nestane. Koně totiž vděk vůbec neznají. Klidně bych řekl, že o jeho existenci nemají nejmenší potuchy.

Takže jak tedy naučit koně poslouchat, když nepomůže být hodný, mám na něj být tedy zlý a ke všemu ho domlátit nebo dokopat?

Ale tohle nikdy nemůže dlouhodobě fungovat a z mého pohledu to správná cesta určitě není.

Co si myslím, že je správné a hlavně co spolehlivě funguje, je být ke koni spravedlivý a pro něj srozumitelný, aby přesně věděl, co po něm chci.

Co to vlastně znamená?

Po koni můžu vždy chtít jen to, co je schopen momentálně udělat. Když kůň můj požadavek splnit nechce, zesiluji svoji pobídku. A když ho splní, naopak svůj tlak povolím. To je totiž pro koně v tu chvíli největší odměna. A je to pro něj taky ta největší motivace, aby vám příště vyhověl znovu, postupně rychleji a s použitím vašeho menšího tlaku.

Dám příklad:

Když jsem se učil jezdit učili mě, že koně dostanu „do sebrání“ tak, že zkrátím otěže, budu si s nimi hrát a pobízet holeněmi. A taky že až koně „seberu“, nesmím otěže povolit, protože by se mi kůň „rozpadl“ a já bych zase musel dlouho pracovat na sebrání.

A ono to opravdu fungovalo. Myslím tak, že bylo vždy těžké dostat koně na otěž a do sebrání.

Kůň totiž věděl, že až mi vyhoví, bude následovat třeba 10 – 20 minut, kdy bude muset strpět tlak udidla a okopávání mých holení. Asi to pro něj nebylo úplně lákavé a tak na tlak udidla i moji holeň reagoval dost neochotně. Nevěděl totiž co udělat, aby se nepříjemnému tlaku vyhnul.

Dnes, když chci dostat koně na otěž (aby se hlavou podvolil talku udidla), taky trochu zkrátím otěž a použiji lehké poklepání holení. Ale vše asi desetkrát slabší než dříve. A přitom jediné, co dělám jinak je, že jakmile se kůň podvolí tlaku udidla, tlak okamžitě snížím.

To je totiž ke koni spravedlivé. Když kůň zareaguje dobře na můj tlak a udělá to, co jsem po něm chtěl, musím tlak povolit.

Dnes je pro mne docela snadné dostat koni s mnohem menším úsilím hlavu na otěž. A jediná podstatná věc, kterou jsem změnil je právě to, že povolím tlak otěží, když kůň udělá to, co chci.

On pak dobře ví jak se mému tlaku vyhnout ví, že když se hlavou podvolí tlaku udidla, tlak zmizí. Ví, že když chci tlakem udidla zastavit a on zastaví, tlak zmizí. Proto se mému tlaku ochotně podvolí. Někdy stačí i malá změna, aby vše fungovalo mnohem líp.

Když kůň nechce udělat to, co umí na jemnou pobídku, buďte postupně i hodně důrazní. Naopak,  když udělá to, co jste po něm chtěli, odměňte ho povolením tlaku.

Už víte, co to znamená být ke koni spravedlivý?

Znamená to být na koně přiměřeně „zlý“, když neudělá to, co chci a hodný, když to udělá.