Zabývali jste se někdy tím, zda se má kůň při lonžování  v kruhovce otáčet hlavou k vám nebo od vás? Slyšeli jste někdy, že když se kůň otáčí hlavou k vám, tak je to správně a hlavou od vás špatně?

Myslím, že je jedno, zda se kůň otáčí hlavou k vám nebo od vás, pokud to udělá tak, jak jste vy chtěli.

Ona je totiž pobídka, kterou koni dávám, aby se v kruhovce otočil hlavou ode mne úplně jiná, než pobídka, jakou koni dám, když chci, aby se otočil hlavou ke mně.

Když chci, aby se kůň otočil ke mně, pohybuji se v kruhovce směrem od koně a svým pohybem mu naznačím oblouk, který má udělat do středu kruhovky.

Pokud chci, aby se kůň otočil hlavou ode mne, to je směrem ke hrazení kruhovky, pohybuji se naopak obloukem proti krku koně a chci, aby se kůň zase otáčel ve směru, kterým jdu. Ale protože teď jdu proti koni, chci, aby se otáčel ode mne.

Otáčení koně v kruhovce je založené na tom, že kůň velice dobře a přesně vnímá vzdálenost  v jaké se od něj pohybujete a zda tuto vzdálenost začnete zkracovat nebo prodlužovat.  A když vás kůň respektuje a bere vážně a vykročíte proti němu, měl by se pohybovat směrem od vás.  Změním-li vzdálenost směrem od koně, měl by mne následovat ve směru mého pohybu.

Když koně obraty – změnu směru, kterým se kůň v kruhovce pohybuje, začínám učit, vždy koně učím nejdříve obraty hlavou ode mne, tedy směrem ke hrazení. Má to jednoduchý a logický důvod.

Jako první věc koně vždy učím respektovat můj osobní prostor a couvat přede mnou. To znamená, že když se začnu pohybovat proti koni, měl by on začít ustupovat. A je jedno, zda se pohybuji proti zádi koně a on má ustupovat zádí, nebo zepředu proti koni a on má při tom couvat.

Druhá věc je, že pohyb koně směrem ode mne, tedy otočení koně  hlavou k hrazení kruhovky si mohu u koně mnohem jednodušeji a rychleji vynutit. A to tak, že svoji pobídku, což je pohyb proti koni, zesílím tím, že koni vodítkem nebo bičem naznačím směr jeho pohybu.

Pokud chci od koně obrat hlavou dovnitř kruhovky, nemám ho při tom na lonži a on na moji pobídku nereaguje nebo nereaguje dost dobře, je pro mne těžší koně k obratu rychle přimět. A protože u koně získávám respekt rychleji, když ho rychle a snadno přesvědčím, aby udělal to, co od něj chci, zpočátku výcviku učím koně nejdříve změnit směr v kruhovce otočením hlavou ode mne. Každopádně je to pro mne i pro koně na začátku výcviku jednodušší.