Proč vám kůň nerozumí

Měli jste někdy pocit, že vám váš kůň nerozumí? Nebo ho máte dokonce často?

Jsem si jistý, že se to každému stalo dostkrát. Když jsem se učil jezdit, tak jsem tenhle pocit taky dobře poznal .

Ovládání koně i jízda na něm je založená na jednoduchém principu. Kůň ustupuje od mého tlaku. Poprvé se s tímhle principem kůň seznání, když ho jako hříbě učíte stát přivázaného na ohlávce. Napřed se vždy snaží utrhnout, ale když se mu to nepovede, pochopí, že je pro něj lepší stát na místě. Pak ho pravděpodobně učíte, aby ustoupil od vašeho tlaku třeba v boxu, poté při lonžování, při jízdě ustupuje od tlaku holení a zastavujete tlakem udidla atd.

Takže pokud vám „kůň nerozumí“ je za tím skoro vždycky jeden ze dvou důvodů.

Kůň neumí dost dobře ustupovat od vašeho tlaku nebo na něj nevyvinete dost velký tlak (nedáte dost silnou pobídku) na to, aby na něj reagoval.

Když koně učíte ustupovat od tlaku, musíte někdy použít docela silnou nebo intenzivní pobídku, aby kůň váš požadavek splnil. Jestliže s koněm pracujete správně, měl by postupně reagovat na čím dál jemnější pobídky.

Druhý důvod může být ten, že kůň vaše pobídky nerespektuje. Většinou je to tím, že při jejich prosazování nejste důslední a někdy koně necháte, aby vaše pokyny neplnil nebo neplnil dobře. Tím ho vlastně učíte, že vaše pobídky pro něj nic neznamenají a že když nechce, tak je nemusí plnit.

Buďte při prosazování svých požadavků důrazní, klidní a důslední a budete mít spolehlivého koně, který vám bude rozumět.