Pokud se vám stává, že na vyjížďce nemůžete udržet koně v pomalém cvalu, tak za tím může být několik důvodů.
První je ten, že kůň nereaguje dostatečně dobře na tlak udidla. Když potom chcete koně zpomalit, tak i při použití větší síly vaší pobídku prostě ignoruje. Možná si teď říkáte „ale mne kůň na jízdárně zastavuje krásně, on na pobídky k zastavení reagovat umí, tím to není“. Ale je opravdu velký rozdíl mezi tím, když chcete zastavit koně na ohrazené jízdárně, kde kůň v podstatě nemá kam běžet, většinou ho v klusu nebo cvalu musíte spíš pobízet a když pobízet přestanete, zastaví většinou sám, a mezi tím zastavit venku, když kůň chce opravdu cválat dopředu. To, že kůň reaguje dobře na pobídku k zastavení, poznáte tak, že i na vaši jemnou pobídku kůň vyvine nějaké úsilí, aby zastavil rychle.
Z klusu by měl kůň zastavit prakticky na místě bez jakýchkoli kroků navíc. Z pomalého cvalu by koni k zastavení měly stačit 2-3 mety od okamžiku, kdy dáte pobídku.
Dobrý způsob, jak si ověřit, jak dobře kůň reaguje na tlak udidla (nebo bezudidlového uzdění) je ten, že třeba z klusu zastavíte a bez prodlevy přejdete do couvání a zacouvete třeba 2 až 4 kroky.
Pokud kůň 2 vteřiny stojí, než začne couvat, není to bez prodlevy. (Když si tohle chcete vyzkoušet, musí kůň napřed umět couvat. V případě, že to zatím neumí, ho to napřed naučte).
Umí-li kůň na jízdárně na jemnou pobídku dobře zastavit a přejít bez prodlevy do couvání, na vyjížďce by se vám pak mělo podařit ho, samozřejmě s vaším mnohem větším úsilím, udržet v pomalém cvalu.
Druhý důvod proč kůň na vyjížďce utíká, je ten, že je to pro něj naučené chování. Určitě není dobré nechat koně rychle cválat dřív, než dokážete rychlost cvalu spolehlivě kontrolovat. Kůň se tak naučí cválat tryskem dopředu, na pobídky ke zpomalení nebo zastavení nereagovat a zastavit až na konci pole nebo louky nebo když zastaví ostatní koně.
Naučit koně cválat pomalu je v tomto případě zvlášť u nervóznějších nebo temperamentnějších koní trochu náročnější zábava a trvá to delší dobu.
Jak to odstranit.
At už koně na vyjížďce nemůžete udržet v pomalém cvalu, protože nereaguje dobře na tlak udidla nebo proto, že cválat venku mimo jízdárnu tryskem je pro něj naučené chování (a často je to kombinace obou důvodů), pracoval bych s koněm následujícím způsobem.
Krokem bych došel na nějakou louku, kde se dá a může jezdit. Tam bych s koněm pracoval na kruhu, čtverci nebo obdélníku, aby kůň pochopil, že v terénu neběží jen odněkud někam (kruh je nekonečný) ale, že kluše nebo cválá, když já chci a tak dlouho, jak já chci a ne jen dokud neskončí pole nebo louka.
Procvičoval bych při tom reakci na pobídky k zastavení. Koně vždy učím nejdříve zastavit jen na tlak udidla. Otěže pomalu přitahuji a jakmile kůň zastaví, zase je plynule povolím. Je dobré stát vždy alespoň 10 vteřin nebo déle. To, že se kůň tlaku udidla zbaví zastavením, pochopí většinou dost rychle, ale aby si tu pobídku opravdu zažil a reagoval vždy okamžitě na jemné přitažení otěží, pár týdnů nebo měsíců trvá.
Teprve když kůň umí zastavovat na tlak udidla, učím ho zpomalovat a zastavovat i na pobídku sedem a nohama. Pokud koně od začátku učíte zastavovat na pobídku rukou, sedem a holeněmi, učíte ho vlastně tři věci najednou. A učit se najednou tři věci je složité nejen pro koně, ale i pro lidi. Učit koně zastavovat na tři pobídky najednou trvá mnohem delší dobu.
Samozřejmě koně učím zastavovat nejdříve z kroku, když to zvládne, tak z klusu a nakonec ze cvalu. S koněm pracuji na kruhu (nebo čtverci) nejdříve v kroku a klusat začnu, až když mohu chodit v kroku na volné otěži. V klusu pak to samé. Když kůň kluše příliš rychle, spíše kruh zmenším, než bych ho zpomaloval otěžemi a samozřejmě občas změním směr. Teprve, když mohu klusat pravidelným tempem na volné otěži, začnu cválat. Cválat s rychlým koněm začnu vždy na co nejmenším kruhu, kde mám koně nejvíce pod kontrolou a teprve, když kůň cválá v klidu pravidelným tempem, začnu kruh zvětšovat. Když kůň vyrazí do rychlejšího cvalu, než od něj chcete, je důležité reagovat vždy co nejdříve, ideálně během prvního cvalového skoku, a koně zpomalit otěžemi a vzít na menší kruh. Když reagujete třeba až po čtyřech cvalových skocích, kůň už nabere rychlost a vše je pak mnohem těžší. Pokud musíte ve cvalu věnovat více úsilí tomu, abyste se na koni udrželi, než abyste ho zpomalili, musíte se napřed naučit lépe jezdit. To není pokus o vtip, ale realita, kterou si musel projít každý (pokud se v tomto období nezasekl).
Naučit koně, který je zvyklý běhat tryskem cválat pomalu a rychlost cvalu spolehlivě kontrolovat může být náročná práce na delší dobu. Doufám, že tenhle článek vám při tom trochu pomůže.