Jedna z věcí, kterou dost lidí podceňuje, je couvání. Je velký rozdíl v tom, co učíte koně, když s ním couvete při práci ze země a když s koněm trénujete couvání ze sedla.

Při práci ze země je trénink couvání hlavně o získávání respektu. Když do vás kůň vrazí plecemi nebo něčím jiným, třeba hlavou, tak vám dává najevo svou nadřazenost a že na vás a na to, co případně chcete, nebere moc ohled. Naopak, když před vámi uhne nebo zacouve, když chcete, tak vám vyjadřuje respekt. A ten respekt je tím větší, čím rychleji je před vámi ochotný zacouvat a čím menší úsilí potřebujete k tomu, aby před vámi zacouval. I kdybyste neudělali vůbec nic jiného, tak tím, že koně naučíte před vámi ochotně couvat v jeho očích hodně „vyrostete“ a získáte na důležitosti. To je hlavní důvod, proč s koněm couvu ze země.

Druhý důvod je, že ho tím připravuji na couvání pod sedlem.

Trénink couvání pod sedlem má úplně jiný smysl. U koně vám respekt nijak nezvýší, protože kůň necouve před vámi a jako vyjádření respektu to v tomhle případě nevnímá.

Při couvání pod sedlem procvičuji reakci koně na tlak udidla. Když dávám pobídku k couvání pomalu a plynule přitahuji otěže, abych tlak udidla v hubě zvyšoval postupně a hlavně v době, kdy se kůň couvat učí, mu dal čas uvědomit si, co od něj chci a na tlak udila reagovat. Když zatáhnete za otěže příliš prudce, kůň cítí bolest v hubě ještě dřív, než si srovná v hlavě, co od něj vlastně chcete. Jediné čím se pak zabývá je bolest, ne tím, co od něj požadujete.

Vrtali vám někdy zuby? A o čem jste v tu chvíli přemýšleli? Nejspíš jen o tom, že to bolí. J

Pokud chci couvání zrychlit, nedělám to tak, že bych víc tahal za otěže. To udělám, jen když jde kůň proti pobídce a chce se rozejít dopředu. Couvání ale zrychluji tak, že k mírnému tahu otěží přidám pobídku oběma holeněmi.

Couváním ze sedla ale nevylepšujete jen reakci na udidlo při couvání, ale i přechody do pomalejších chodů a zastavení. Kůň pak zkrátka lépe reaguje na tlak udidla i při zpomalení a zastavení.

Druhá důležitá věc je, že při správně provedeném couvání kůň podsazuje zadní nohy více pod sebe a hodně vylepšuje práci svou zádí a posiluje svaly, které k podsazení zádě potřebuje. Takže pokud chcete, aby kůň lépe zastavoval , víc pracoval svou zádí a byl schopen záď více podsadit, couvání je jedna z věcí, která vám v tom pomůže.