Když začínáte trénovat nacválání na správnou nohu s mladým koněm, nebo koněm, který ještě neumí dobře a spolehlivě reagovat na pobídky holení, tak o tom, zda se vám to podaří nebo ne z největší části rozhoduje to, v jaký okamžik s koněm nacváláte.

Když začínám trénovat nacválání s mladým koněm, dělám to vždy na kruhu. Nikdy na rovné linii. První důvod je ten, že někteří koně, kteří mají dobrou rovnováhu, na kruhu přirozeně ve většině případů nacválávají na správnou nohu. Tedy pokud jim svým sedem jejich rovnováhu příliš nenarušíte. To znamená, že i bez vašeho většího přičinění nacválávají na pravém kruhu na pravou nohu a na levém kruhu na levou.

Když kůň nacválává opakovaně na špatnou nohu, je to nejčastěji způsobeno tím, že se v okamžiku nacválání pohybuje celým tělem ven z kruhu. Tedy zvětšuje kruh. Když nacváláváte v okamžiku, kdy kůň kruh zvětšuje téměř vždy vám naskočí na špatnou, tedy vnější nohu. Je to proto, že když kůň nacválá v okamžiku, kdy se pohybuje alespoň částečně do strany, např. doleva, aby neztratil rovnováhu, vždy naskočí na levou nohu.

Je to podobné, jako když do vás někdo strčí z pravé strany, tak abyste nespadli také ukročíte levou nohou doleva. Ale podobnou situaci můžete využít i ve svůj prospěch.

Začínající kůň jde málokdy přesně tam, kam ho vedete. Když s ním klušete na kruhu většinou má tendenci kruh buď zvětšovat nebo zmenšovat. Často je to tak, že v některé části kruhu kruh zvětšuje a ve druhé části zmenšuje. Obvykle se má snahu pohybovat směrem k východu z jízdárny nebo směrem ke stáji. Když chcete s koněm, který ještě neumí dobře reagovat na pobídky, nacválat na kruhu na správnou, tedy vnitřní nohu, měli byste nacválat v okamžiku, kdy se tlačí dovnitř kruhu. Pokud se vám to povede, kůň vám téměř vždy nacválá na správnou nohu.

Když tohohle využijete a třeba na pravém kruhu nacváláte na pravou nohu a ještě přitom koni dáváte pobídku na kterou chcete, aby kůň naskakoval do pravého cvalu, kůň si vaší pobídku časem spojí s naskočením do pravého cvalu a za pár týdnů můžete nacválávat téměř bezchybně.

Když ale nedokážete vaši pobídku na nacválání třeba na pravou nohu spojit s tím, aby kůň na pravou nohu skutečně nacválal a kůň naskakuje ve většině případů na levou, kůň si vaši pobídku s naskočením do pravého cvalu nemusí spojit taky nikdy a může se stát, že ho v budoucnu nikdy nedokážete spolehlivě nacválat na tu nohu, na kterou chcete.

Sliboval jsem vám, že vás upozorním na některé neviditelné chyby, které někteří lidé dělají. Neviditelné chyby říkám těm situacím, kdy se vám zdá, že jezdec dělá na koni vše správně, ale kůň přesto reaguje špatně. A to, když učíte koně nacválat na správnou nohu, sedíte správně a dáváte správné pobídky, ale vše děláte ve špatný okamžik, kdy kůň nemůže na vaši pobídku správně reagovat je jedna z neviditelných chyb.