Stalo se vám někdy, že vás kůň neposlouchal a nedělal to, co jste od něj chtěli? A podařilo se vám ho nakonec ke spolupráci přesvědčit?

Mně se to stalo mockrát. A hlavně když jsem s koňmi začínal, nebylo vždy snadné dobré spolupráce docílit a nešlo to vždy rychle.

Když mě kůň neposlouchá a nedělá to, co od něj chci, tak první otázka, kterou si musím položit je „PROČ“, „PROČ NEDĚLÁ TO, CO CHCI?“.

Teprve, když si odpovím na to, proč mě kůň neposlouchá, mohu najít způsob, jak naši spolupráci zlepšit.  Zkusím rozebrat nejčastější odpovědi na otázku proč mě nebo někoho jiného kůň neposlouchá.

  1. U koně nemám respekt a to co chci, ho vůbec nezajímá.

Respekt u koně nemáte buď proto, že nejste skutečně ODHODLANÍ prosadit svou vůli,  nebo proto, že vaše chování není pro koně srozumitelné. Odhodlání je to, co máte, nebo nemáte, ve své hlavě. A to, jestli ho máte nebo nemáte, kůň vždy spolehlivě pozná a neoklamete ho křikem, ani „správnými pobídkami“.

Srozumitelné bude vaše chování pro koně tehdy, když rozlišíte „teď od tebe něco chci“ a „teď jsi to udělal“. Dám vám příklad. Chci, aby přede mnou kůň třeba zacouval. Postavím se zepředu proti jeho hlavě a vykročím proti němu. Když kůň nezačne couvat, plácnu ho lehce vodítkem nebo otěží přes plece. Když nereaguje během 2 vteřin, plácnu ho silněji. Když nereaguje během 2 vteřin, plácnu ho ještě silněji. Když udělá to, co jsem chtěl, tak ho pochválím a nechám chvíli být.  Když tenhle princip dodržujete vždy, bude vaše chování pro koně srozumitelné.

  1. To, co od koně chci, momentálně nedokáže udělat.

 

Tohle se často stává při tom, když učíte koně nové věci. Co mně vždy pomohlo, je rozdělit novou věc nebo cvik, který koně učím na víc malých částí a koně to naučit postupně.  Například chci koně začít učit obrat kolem zádi. Když budu od koně chtít hned celý obrat, tak ho správně nikdy neprovede. Když koně učím nové věci, tak od něj mohu chtít v jednu chvíli jenom jednu novou věc. A jedna věc není obrat kolem zádi, kdy od koně chcete správné překračování předních nohou, stát zádí na místě, správnou pozici hlavy a krku a aby byl obrat plynulý, ale v první chvíli třeba jen správné překračování předních nohou.

 

  1. Něco chcete od koně moc často a on má stále menší chuť to dělat.

 

Když chcete od koně nějakou věc příliš často, může z toho být znechucený anebo unavený a začne hledat způsob a cestu, jak se tomu (třeba nějakému cviku) vyhnout. Většinou to začíná tak, že je míň ochotný, musíte ho víc pobízet a danou věc provádí čím dál hůř. Když se v tuhle chvíli snažíte koně přimět ke správnému provedení většinou se vše zhoršuje a může to skončit třeba vzpínáním nebo vyhazováním. Jakmile kůň začne věc, kterou nějak umí dělat hůř, nejdříve přemýšlím o tom, jestli ji nedělám příliš často. V tom případě dám od daného cviku koni několik dní pauzu a pak s koněm zopakuji nácvik dané věci od začátku jako by ji kůň ještě neuměl, bez příliš častého po sobě jdoucího opakování.

 

Tohle jsou z mého pohledu nejčastější důvody, proč kůň „neposlouchá“.  První věc, kterou musíte udělat, když chcete z „neposlušného“ koně udělat příjemného partnera, je přemýšlet „PROČ“.