Kruhovka je věc, která vám hlavně v začátcích hodně usnadní a urychlí práci ze země. Ale i když ji nemáte, můžete s koněm začít pracovat na lonži nebo dlouhém vodítku. Nevýhoda lonžování ve volném prostoru je, že kůň má mnohem víc možností, jak se bránit spolupráci, pokud se proti vám prosazuje nebo se mu pracovat nechce. Vše můžete bez větších problémů zvládnout, když budete postupovat systematicky po malých krocích dopředu.

Úplně první věc, kterou byste měli koně naučit je před vámi zacouvat. Jako druhou věc, aby za vámi chodil na povoleném vodítku. Od koně při tom chci, aby stále udržoval rozestup cca 0,5 – 1 m, nepředbíhal mne, když zastavím automaticky sám zastavil, když se rozejdu sám se rozešel a stále při tom koukal na mne. Kdykoli dojde na mou úroveň nebo mne dokonce předejde, co nejdříve ho opravím zacouváním. Co nejdříve je během 1 – 2 vteřin.

Když tohle kůň umí, přejdu k cvičení, kdy kůň kolem mne chodí na malém kroužku. Koně nechám chodit v kroku na malém kroužku tak, aby byl přibližně 2 metry ode mne. Dělám to proto, že čím blíž jsem u koně, tím silněji vnímá kůň mé pobídky a více je respektuje. Také mohu koně mnohem rychleji a snáz opravit, než když je třeba 6 nebo 7 metrů daleko.
Na tomto malém kroužku naučím koně rozcházet se na kruh a chodit na kruhu na obě strany. Pokud má kůň problém chodit na tak malém kroužku, můžu uvnitř kruhu chodit také na menším kroužku, ale vždy bych měl být přibližně 2 metry od koně uvnitř kruhu.

Když se mi stane, že kůň naklusává, přitažením lonže nebo vodítka, zmenším kruh, na kterém jde a rychlejší pohyb mu tím zkomplikuji. Jakmile kůň přejde zpět do kroku, povolením vodítka ho nechám vyjít zpět na větší kruh.

Když kůň umí chodit na malém kroužku krokem na obě strany, začnu totéž procvičovat v klusu. Jakmile kůň chodí a kluše dobře na obě strany, začnu kroužek postupně zvětšovat a zvětšovat vzdálenost koně ode mne. Od koně chci, aby chodil a klusal na kruhu na povoleném, ne napnutém vodítku nebo lonži. Vždy, když kůň lonž napne, opravím ho přitažením a opětovným povolením lonže. To opakuji tak dlouho, dokud kůň nekluše na povolené lonži.

Pokud kůň kruh naopak zmenšuje směrem ke mně na větší kruh ho pošlu pohybem biče nebo konce vodítka proti koni. Pohyb biče nebo vodítka směřuji vždy do míst za přední nohy, kde má kůň podbřišník, pokud je nasedlaný. Důležité je také zapamatovat si, kde začínám koně lonžovat a dbát na to, aby na tom místě zůstal celou dobu a kůň se postupně neposunoval třeba směrem ke stáji tím, že kruh na jedné polovině zvětšuje a na druhé zmenšuje. Takhle postupně koně naučím klusat na cca 16 metrovém kruhu.

Až potud jde většinou vše relativně snadno a rychle. Trochu obtížnější někdy může být naučit koně na kruhu cválat. Je to proto, že cval na kruhu je pro některé mladé koně o hodně obtížnější a namáhavější než klus. Zpočátku se proto spokojím i s tím, když kůň obcválá třeba jen půl kruhu a vzdálenost, kterou kůň cválá, se pak snažím každý den o trochu prodloužit. I ve cvalu dbám na to, aby kůň cválal na povolené lonži a pokud to nedělá, opravuji ho úplně stejně jako v klusu.

Jakmile kůň dokáže obcválat 2 až 3 kruhy na každou stranu, mám nejtěžší část práce ze země za sebou, a před sebou jen samé světlé zítřky 