Obsednutí a začátek výcviku je asi nejdůležitější etapa v životě koně. Alespoň co se týče jeho budoucích schopností, chuti a ochoty ke spolupráci při ježdění. Při samotném obsednutí jde o to, aby si kůň co nejméně stresujícím způsobem zvykl na to, že má na hřbetě sedlo a že na něm někdo sedí. To většinou netrvá dlouho.

Stejně důležité jako samotné obsednutí jsou ale i první měsíce výcviku. V tu chvíli je totiž kůň jako prázdná nádoba, kterou začínáte plnit. A záleží jen na vás a vašich schopnostech, co koně naučíte a čím tu prázdnou nádobu naplníte. Můžete ho buď učit, že ježdění je o tom, že chodí jinému koni za zadkem a jde tam a tak rychle jako kůň před ním. Nebo ho můžete učit reagovat na vaše vedení a pobídky. Můžete ho buď naučit dobře reagovat na tlak udidla, třeba zpomalením nebo zastavením, nebo ho můžete naučit, že tlak udidla vlastně nic moc neznamená, že to nějak patří k tomu, že na něm člověk jezdí a že to musí nějak vydržet.

Na úplném začátku výcviku, což je většinou první dva týdny až měsíc je důležité, aby kůň pochopil, jak reagovat na tlak udidla a pobídky holení. V této fázi výcviku používám pouze co nejjednodušší pobídky. Pobídku obou holení ke zrychlení, tah jedné otěže a natočení hlavy k zatočení koně a tah obou otěží k zastavení. Nejprve zkrátka učím koně zrychlit, zatočit, zastavit na co nejjednodušší a tím i pro koně srozumitelnější pobídku a teprve později vylepšuji způsob a provedení. Zda třeba při zastavení kůň brzdí zádí a zastavuje i s dobrou pozicí hlavy, krku i hřbetu.

Další důležitá věc je pravidelnost chodů v kroku, klusu i ve cvalu. Důležitá je proto, že na koni, který jde pravidelným krokem, klusem nebo cvalem je jízda mnohem příjemnější, než když kůň každé tři kroky zrychluje, zpomaluje nebo někam vybočuje. Teprve kůň, který jde pravidelně se může při jízdě i fyzicky uvolnit. A fyzické uvolnění kromě dalších věcí znamená, že kůň je v psychické pohodě.

Zvlášť v prvních měsících výcviku byste měli mít nějaký svůj systém výcviku, kdy víte, čím začnete, co budete dělat potom a jak budete postupovat, když něco nepůjde úplně snadno. Měli abyste vědět, jak koně naučit správně reagovat na jednotlivé pobídky a jak reakce na pobídky později vylepšovat. A hlavně byste měli vědět, že kůň se nejvíc učí ne ve chvíli, kdy pobídku používáte, ale ve chvíli, kdy ji přestanete používat. Kůň totiž nepřemýšlí o tom, jaký cvik od něj chcete, ale jak se zbavit tlaku holení nebo tlaku udidla.

Během prvních měsíců výcviku je kůň schopen pochopit a naučit se nejvíc nových věcí. A co se jednou naučí už nikdy nezapomene.

Přeji vám, abyste svého koně naučili jen ty dobré věci.