Víte jaký je nejčastější dotaz, který dostávám?

Můj kůň je hlavně na vyjížďce ve cvalu moc rychlý. Co mám dělat?

Často se pak dále dozvím, že je to bývalý dostihák a že byl takový „vždycky“.

Kůň může být příliš rychlý z několika důvodů. Může to být dáno jeho temperamentem. To nemusí být tak velký problém. Takový kůň potřebuje mít dostatečné množství pravidelné a klidné práce. Temperamentní koně jsou snadno vzrušiví a všechny vaše pobídky a reakce na jeho chování tomu musíte přiměřeně přizpůsobit. To, co si mohu dovolit u flegmatického koně, si nikdy nemohu dovolit u koně temperamentního a citlivého.

S koněm, který je temperamentní a musím ho spíše brzdit, se snažím pracovat hlavně v pomalejším klusu a pouze v klidném (přiměřeně pomalém) cvalu. Pracuji s ním delší dobu a málo intenzivně. Práci v klidném klusu prokládám delšími úseky, kdy s koněm jdu jen na volné otěži nebo s ním pracuji v kroku. Několikrát během hodiny nechám koně chvíli v klidu stát na místě. Když kůň třeba v klusu nebo ve cvalu zrychluje, zpomalím ho otěžemi a jakmile kůň zpomalí, otěže zase povolím, když kůň opět zrychlí, já ho zase zpomalím otěžemi a tak stále dokola. Někdy ho mohu zpomalit tak, že koně navedu na malý kruh a jak zpomalí, pokračuji rovně nebo na velkém kruhu.

Zkrátka se snažím pomalejší tempo koni co nejvíce zpříjemnit a zrychlení mu znepříjemnit tím, že ho buď zpomalím otěží nebo navedu na malý kruh, který je pro něj obtížnější.

Pro cval platí to samé.

To, co z temperamentního rychlého koně udělá vyrovnaného, je přiměřené (pro něj) pravidelné množství klidné práce. Když s takovým koněm budete jezdit někdy 50minut, někdy 2 hodiny, alespoň 5x, ale spíš 6x týdně, za 3 až 6 měsíců můžete mít klidného, vyrovnaného koně. Ale pozor, když budete mít málo času a budete větší časové úseky vyplněné klidnou pomalou prací nahrazovat kratšími, intenzivnějšími úseky (hodně rychlého klusu a hodně cválání), váš kůň se pravděpodobně nezklidní a problémy se mohou spíš zhoršovat.

Jiný a mnohem horší důvod proč je kůň příliš rychlý může být ten, že je vyděšený a z jezdce nebo ze způsobu jeho práce. V přírodě kůň svůj strach nebo obavy řeší útěkem. A když má strach z jezdce, reaguje stejně. Myslím, že tohle je právě nejčastější problém bývalých dostiháků.

Kůň nemusí mít strach z jezdce jen proto, že je k němu jezdec hrubý. Úplně stejně to může být způsobeno tím, že nerozumí dobře tomu, co po něm jezdec chce nebo to nedokáže splnit. Dám vám příklad. Když učíte koně např. zastavit, je nejlepší začít zastavovat nejdříve z kroku, protože kůň je při něm nejvíce v klidu a nejlépe vnímá vaši pobídku k zastavení (zde tlak udidla) a má dost času si uvědomit jak na ni reagovat. Ale to, že koně dokážete snadno zastavit z kroku neznamená, že ho snadno zastavíte ze cvalu nebo ještě hůř z trysku.

Hlavně mladý kůň, se kterým se pracuje krátce, je při cvalu víc vzrušený a pobídku jezdce mnohem hůř vnímá. Když pak jezdec chce z rychlého cvalu zastavit koně, který na tlak udidla sice dobře reaguje v kroku, ale nemá tuto pobídku ještě dostatečně zažitou, může se stát to, že jezdec koně chce zpomalit a zastavit tlakem udidla, ale on si, protože je ve cvalu víc vzrušený a pobídky hůř vnímá, neuvědomí co po něm jezdec vlastně chce.

Jezdec pak, protože kůň nereaguje, pobídku zesílí, ale to už kůň cítí bolest v hubě a vnímá ještě míň. A protože je pro něj přirozené bolesti nebo strachu utéct, tak utíká. Když to jezdec párkrát zopakuje, spojí si kůň cval s bolestí a panickým útěkem a problém je na světě.

Odstranit u koně strach z jezdce je dlouhodobá a určitě ne jednoduchá práce, která nemusí vždy skončit úspěchem.

Uklidnit příliš rychlého koně je vždy mnohem obtížnější a časově náročnější, než probrat líného koně a naučit ho reagovat na jemné pobídky.

Když pracujete na zpomalení rychlého koně potřebujete na nápravu většinou dost času. Když nemáte dost času, nemůžete očekávat velké výsledky.